Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 6 im. Noblistów Polskich w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Kontrole zewnętrzne
Kategoria: Kontrole zewnętrzne

Protokół kontroli doraźnej

Protokół kontroli doraźnej

Kontrola jadłospis - Sanepid

Kontrola Sanepidu przeprowadzona dnia 7.10.2021r.  dotycząca oceny teoretycznej jadłospisu dekadowego

SP6 - Protokół kontroli sanitarnej - 7.10.2021

Protokół kontroli sanitarnej

Kontrola sanitarna - 2020

Protokół kontroli sanitarnej

Kontrola sanitarna nr 2 - 2019

Protokół kontroli sanitarnej

Kontrola sanitarna - 2019

Protokół kontroli sanitarnej - 22.11.2019r.

Kontrola roślin - 2018

Kontrolujący - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach Oddział w Gliwicach