Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 6 im. Noblistów Polskich w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Informacja o ochronie danych osobowych

Informacja o ochronie danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 6 im. Noblistów Polskich w Gliwicach, ul. Jasnogórska 15-17, reprezentowana przez dyrektora szkoły.

 1.  Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest:
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
  1. Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO wypełnienie obowiązków ciążących na Administratorze Obowiązkiem Administratora jest kształcenie i wychowanie dzieci, nałożonym:
   • Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
   • Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – prawo oświatowe
   •  a także rozporządzeniami wykonawczymi do ww. ustaw.
  2. Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - Zgoda osoby, której dane dotyczą.
 3. Dane osobowe, o których mowa w pkt 2 ppkt a. będą przechowywane zgodnie z Instrukcją Archiwalną opracowaną na podstawie Ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 4. Dane, o których mowa w pkt 2 ppkt. b będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub zgodnie z pkt 3.
 5. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 6. Dane osobowe nie będą udostępniane, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
 7.    Posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
  • wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania
  • przenoszenia danych
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO
 8. Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 2 ppkt a. jest obowiązkiem ustawowym, zaś podanie danych osobowych zgodnie z pkt 2 ppkt b. jest obowiązkiem umownym. Cofnięcie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości wykonywania czynności, objętej zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
 9. Inspektorem Ochrony Danych w placówce jest: Paweł Gabriel – iodsp6@rodoplatforma.pl
 10. Pani/ Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
 11. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej

   

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęSzkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 6 im. Noblistów Polskich w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćJustyna Nierada
Data wytworzenia informacji2020-06-16 12:18:08
Informację wprowadził do BIPJustyna Nierada
Data udostępnienia informacji w BIP2020-06-16 12:18:08
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Modyfikacja stronyJustyna Nierada2020-09-10 12:17:02
2Modyfikacja stronyJustyna Nierada2020-09-16 09:45:21
3Modyfikacja stronyJustyna Nierada2020-09-16 09:48:05
4Modyfikacja stronyJustyna Nierada2020-09-21 08:11:14